اخبار سايت

مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان

 
Picture of مدير فني سيستم
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان
by مدير فني سيستم - Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
 

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند جهت آگاهي از زمان هاي قابل توجه در تقويم تفصيلي, به پيوست مراجعه فرماييد.