اخبار سايت

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات

 
Picture of مدير فني سيستم
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات
by مدير فني سيستم - Monday, 10 Dey 1397, 3:09 PM
 
بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي مي رساند شرايط اسکان در خوابگاه دانشجويي در ايام امتحانات به پيوست حضور شما تقديم ميگردد.

(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 4 دی 1397، 8:59 صبح بوده است)