اخبار سايت

زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري

 
Picture of *کارشناس فني
زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري
by *کارشناس فني - Tuesday, 11 Dey 1397, 3:27 PM
 

*** به اطلاع ميرساند زمان برگزاري امتحانات برخي از دروس رشته هاي مديريت و حسابداري تغيير پيدا کرده است. جهت مشاهده برنامه امتحاني رشته هاي مديريت و حسابداري به فايل پيوست مراجعه فرماييد.