اخبار سايت

تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی

 
Picture of مدير فني سيستم
تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
by مدير فني سيستم - Sunday, 16 Dey 1397, 8:17 AM
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند در خصوص اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی در ایام امتحانات، این امور مطابق ترم های قبل و با تلاش و استفاده از تمام ظرفیت خوابگاه ها صورت پذيرفته و مساعدت لازم با اسکان 30 نفر دانشجوی آقا و 30 نفر دانشجوی خانم (مطابق با ظرفیت سالن میهمان خوابگاه ها) در ایام ذکر شده حسب درخواست های ارائه شده بعمل آمده و فضای دیگری برای اسکان وجود ندارد, لذا خواهشمند است از ارائه ي درخواست از تاريخ درج اين خبر به بعد خودداري به عمل آوريد.