اخبار سايت

اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 1 بهمن 1397، 9:45 صبح
 

با توجه به الزام دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه براي ثبت پروپوزال در سامانه ايرانداک (راهنماي پيوست), مقتضي است ضمن مشاهده ي يک نمونه از گواهي پذيرش ثبت پروپوزال, اقدامات لازم صورت پذيرد.