اخبار سايت

اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک

 
عکس *مدير فني سيستم
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک
از *مدير فني سيستم در دوشنبه، 1 بهمن 1397، 9:45 صبح
 

با توجه به الزام دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه براي ثبت پروپوزال در سامانه ايرانداک (راهنماي پيوست), مقتضي است ضمن مشاهده ي يک نمونه از گواهي پذيرش ثبت پروپوزال, اقدامات لازم صورت پذيرد.