اخبار سايت

زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند

 
Picture of مدير فني سيستم
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند
by مدير فني سيستم - Wednesday, 3 Bahman 1397, 10:32 AM
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند تمامي افرادي که در موعد مقرر موفق به انجام ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول 98-97 نشده اند, تنها در تاريخ دهم بهمن ماه از ساعت 9 صبح امکان اخذ واحد درسي را خواهند داشت.