اخبار سايت

زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند

 
عکس *مدير فني سيستم
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند
از *مدير فني سيستم در چهارشنبه، 3 بهمن 1397، 10:32 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند تمامي افرادي که در موعد مقرر موفق به انجام ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول 98-97 نشده اند, تنها در تاريخ دهم بهمن ماه از ساعت 9 صبح امکان اخذ واحد درسي را خواهند داشت.