اخبار سايت

کسري مدارک

 
عکس *مدير ارشد سيستم
کسري مدارک
از *مدير ارشد سيستم در چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:13 عصر
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

کليه دانشجوياني که کسري مدارک دارند، حداکثر تا پايان اسفندماه نسبت به رفع آن مهلت دارند. بعد از اين تاريخ اقدام قانوني مبني بر منع ادامه تحصيل صورت خواهد گرفت.