اخبار سايت

کسري مدارک

 
Picture of *کارشناس فني
کسري مدارک
by *کارشناس فني - Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:13 PM
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

کليه دانشجوياني که کسري مدارک دارند، حداکثر تا پايان اسفندماه نسبت به رفع آن مهلت دارند. بعد از اين تاريخ اقدام قانوني مبني بر منع ادامه تحصيل صورت خواهد گرفت.