اخبار سايت

کسري مدارک

 
عکس *کارشناس فني
کسري مدارک
از *کارشناس فني در چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:13 عصر
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

کليه دانشجوياني که کسري مدارک دارند، حداکثر تا پايان اسفندماه نسبت به رفع آن مهلت دارند. بعد از اين تاريخ اقدام قانوني مبني بر منع ادامه تحصيل صورت خواهد گرفت.