اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي شهريه

 
Picture of *کارشناس فني
مهلت پرداخت بدهي شهريه
by *کارشناس فني - Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:20 PM
 
قابل توجه دانشجويان محترم،
کليه دانشجويان تا پايان اسفندماه مهلت دارند نسبت به تعيين تکليف بدهي شهريه اقدام نمايند. بعد از اين تاريخ ادامه تحصيل امکان پذير نخواهد بود.