اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي شهريه

 
عکس *کارشناس فني
مهلت پرداخت بدهي شهريه
از *کارشناس فني در چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:20 عصر
 
قابل توجه دانشجويان محترم،
کليه دانشجويان تا پايان اسفندماه مهلت دارند نسبت به تعيين تکليف بدهي شهريه اقدام نمايند. بعد از اين تاريخ ادامه تحصيل امکان پذير نخواهد بود.