اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد

 
عکس مدير فني سيستم
قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 10:39 صبح
 

با توجه به اعلام دانشکده, دانشجوياني که در ترم 3972 دروس اقتصاد خرد و کلان را اخذ کرده اند فقط مجاز به انتخاب درس اقتصاد سنجي هستند. بديهي است در صورت ثبت نام در ساير دروس ( تجارت بين الملل و بخش عمومي ) اين درس ها توسط آموزش حذف خواهند شد.