اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه)

 
Picture of مدير فني سيستم
قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه)
by مدير فني سيستم - Saturday, 4 Esfand 1397, 12:29 PM
 

تمامي دانشجويان ورودي 96 و 97 که وضعيت نظام وظيفه ي آنها مشخص نيست موظفند حداکثر تا تاريخ 97/12/6 براي مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه ي خود به محل پيشخوان خدمات آموزشي آموزش کل دانشگاه مراجعه نمايند. تبعات عدم مراجعه بر عهده ي شخص دانشجو خواهد بود.