اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي شهريه

 
عکس مدير فني سيستم
مهلت پرداخت بدهي شهريه
از مدير فني سيستم در شنبه، 28 اردیبهشت 1398، 12:28 عصر
 


بدين وسيله به اطلاع ميرساند دانشجويان محترم مي بايست نهايتا تا تاريخ 10/3/98 نسبت به تعيين وضعيت بدهي شهريه اقدام نمايند. در غير اين صورت دسترسي افراد به سامانه مديريت يادگيري (LMS) مسدود خواهد شد.