اخبار سايت

آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان

 
عکس *کارشناس فني
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان
از *کارشناس فني در سه‌شنبه، 7 خرداد 1398، 12:22 عصر
 

قابل توجه دانشجويان گرامي،

جهت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد، سامانه گلستان، از سه شنبه 98/3/7 ساعت 12 شب تا چهارشنبه 98/3/8 ساعت 12 شب باز مي شود.
لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم انجام نظرسنجي بر عهده دانشجو خواهد بود.