اخبار سايت

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات

 
Picture of مدير فني سيستم
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات
by مدير فني سيستم - Monday, 13 Khordad 1398, 1:47 PM
 

جهت آگاهي از شرايط اسکان در خوابگاه در ايام امتحانات لطفا به فايل پيوست مراجعه فرماييد.