اخبار سايت

عرض تسليت

 
Picture of مدير فني سيستم
عرض تسليت
by مدير فني سيستم - Saturday, 18 Khordad 1398, 10:24 AM
 

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقاي اکبر نيکبخت از دانش آموختگان و آموزشياران مرکز آموزش الکترونيکي و دانشجوي مقطع دکتري دانشکده ي علوم تربيتي را تسليت عرض نموده و براي ايشان از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و براي خانواده ي محترمشان صبر و آرامش مسئلت مي نماييم.