اخبار سايت

عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي

 
عکس مدير فني سيستم
عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 24 مهر 1398، 2:51 عصر
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند که دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي نياز به مراجعه به درمانگاه دانشگاه جهت ارائه ي کارنامه ي سلامت ندارند.