اخبار سايت

مشارکت در انجام يک کار پژوهشي

 
عکس مدير فني سيستم
مشارکت در انجام يک کار پژوهشي
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 4 آذر 1398، 2:34 عصر
 
بدين وسيله از کليه دانشجويان گرامي مرکز آموزش الکترونيکي تقاضا ميشود پرسشنامه ي ضميمه شده را جهت انجام يک فعاليت پژوهشي تکميل و به آدرس ايميل vatandoustleila@gmail.com ارسال نماييد. پيشاپيش از همکاري صميمانه ي شما کمال تشکر را داريم.

موفق باشيد