اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي

 
عکس مدير فني سيستم
مهلت پرداخت بدهي
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 2 دی 1398، 9:59 صبح
 


خواهشمند است دانشجویان محترمی که تا کنون موفق به پرداخت کامل شهریه خود نشده اند، حداکثر تا تاريخ 98/10/10 نسبت به پرداخت شهریه از طریق سیستم گلستان اقدام نمايند.
بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت شهریه بر عهده دانشجو خواهد بود.