اخبار سايت

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 11 دی 1398، 2:50 عصر
 

به اطلاع دانشجویان دوره الکترونیکی متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات می رساند، جهت ارائه درخواست اسکان در خوابگاه در ایام امتحانات (98/10/21 لغایت 98/11/2)

  لازم است درخواست های اسکان خود را از مورخ 98/10/14 لغایت 98/10/15 به شرح آنچه در فايل پيوست آمده است ارائه نمايند.