اخبار سايت

اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 15 دی 1398، 12:13 عصر
 


دانشجویان محترم در ایام امتحانات مي توانيد مانند سنوات گذشته با مراجعه به سامانه تغذیه دانشگاه، نسبت به رزرو و خرید غذا اقدام فرماييد.