اخبار سايت

دستورالعمل غيبت در جلسات امتحان

 
عکس مدير فني سيستم
دستورالعمل غيبت در جلسات امتحان
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 22 دی 1398، 2:32 عصر
 

لطفا جهت مشاهده ي دستورالعمل غيبت در جلسات امتحان به فايل پيوست مراجعه فرماييد.