اخبار سايت

تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 99-98

 
عکس مدير فني سيستم
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 99-98
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 21 بهمن 1398، 10:25 صبح
 
جهت مشاهده تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 99-98 به پيوست مراجعه فرماييد.


(توسط *کارشناس فني ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 16 بهمن 1398، 7:36 صبح بوده است)