اخبار سايت

تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398

 
عکس مدير فني سيستم
تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398
از مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 16 اردیبهشت 1399، 6:12 عصر
 

 بر اساس مصوبه جلسه 9 / 2 / 1399 هیات رئیسه محترم دانشگاه تغییراتی در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 به شرح آنچه در فايل ضميمه آمده,  انجام شده است .