اخبار سايت

راهنماي آموزشي شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري (LMS)

 
عکس مدير فني سيستم
راهنماي آموزشي شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري (LMS)
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 7 دی 1399، 11:18 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند دو ويدئوي آموزشي جهت آشنايي با نحوه شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري در پوشه راهنماي کاربري, واقع در صفحه اول سايت قرار گرفته است.