اخبار سايت

استفاده از سرویس EZProxy

 
Picture of * مدير
استفاده از سرویس EZProxy
by * مدير - Wednesday, 8 Ordibehesht 1389, 12:45 PM
 

قابل توجه دانشجويانی که از سرويس EZProxy استفاده می‌کنند:

از انجام systematic download از کتابخانه‌های قابل دسترس جداً خودداری نماييد. در غير اين صورت هزينه‌های مترتب بر عهده دانشجو خواهد بود.