اخبار سايت

فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه

 
Picture of *پشتيبان آموزش
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه
by *پشتيبان آموزش - Wednesday, 29 Dey 1389, 9:52 PM
 

دانشجويان محترم می‌توانند جهت مشاهده فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه به لينک زير مراجعه نمايند:

http://vu.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4674