اخبار سايت

اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی

 
عکس *مدير فني سيستم
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی
از *مدير فني سيستم در شنبه، 15 مرداد 1390، 6:56 عصر
 

کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و از طریق آزمونهای مورد تایید پذیرفته شده اند مجاز به شرکت در آزمونهای مقاطع مختلف (کارشناسی ارشد و دکتری) غیر مجازی می باشند
شایان ذکر است پس از تهیه و تصویب آیین نامه آموزشی دوره دکتری مجازی دانش آموختگان موصوف می توانند در آزمون دوره دکتری مجازی نیز شرکت کنند