اخبار سايت

برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر

 
Picture of * مدير
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر
by * مدير - Monday, 11 Mehr 1390, 6:59 PM
 

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر می رساند، برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی نرم افزار و سخت افزار به صورت زیر می باشد:

برنامه درسی پیشنهادی نرم افزار کامپیوتر

برنامه درسی پیشنهادی معماری کامپیوتر