اخبار سايت

اطلاعیه تخلف حذف پزشکی

 
عکس * واحد خبر
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی
از * واحد خبر در دوشنبه، 26 دی 1390، 10:06 عصر
 

دانشجویان محترم به اطلاعیه تخلف حذف پزشکی که به پیوست آمده است، مراجعه نمایند.