اخبار سايت

برنامه کلاسی آذر ماه

 
Picture of * واحد خبر
برنامه کلاسی آذر ماه
by * واحد خبر - Tuesday, 21 Azar 1391, 12:22 PM
 

برنامه کلاسی آذر ماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی آذر ماه رشته مدیریت (* تغییر در کلاس جبرانی استاد درس MIS و دولت الکترونیکی)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته حسابداری (* کلاس جبرانی درس حسابداری مدیریت و برنامه جبرانی استاد درس آمار کاربردی پیشرفته)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس جبرانی آموزشیار درس VHDL و آموزشیار درس ULS-گروه ۱۰ و تغییر زمان کلاس استاد درس VLSI پیشرفته)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته علوم کامپیوتر (* کلاس فوق العاده استاد درس سمینار-گروه ۱۱)