اخبار سايت

برنامه کلاسی دی ماه

 
Picture of * واحد خبر
برنامه کلاسی دی ماه
by * واحد خبر - Sunday, 3 Dey 1391, 6:17 PM
 

برنامه کلاسی دی ماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد:

برنامه کلاسی دی ماه رشته مدیریت (* کلاس جبرانی)

برنامه کلاسی دی ماه رشته حسابداری

برنامه کلاسی دی ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس جبرانی)

برنامه کلاسی دی ماه رشته علوم کامپیوتر (* کلاس جبرانی)

پایان کلاسها: چهارشنبه ۱۳ دی ماه