اخبار سايت

کارت تغذیه در ایام امتحانات

 
Picture of * واحد خبر
کارت تغذیه در ایام امتحانات
by * واحد خبر - Sunday, 10 Dey 1391, 2:06 PM
 

به اطلاع می‌رساند در بازه زمانی امتحانات کارت موقت تغذیه (یک ماهه) برای دانشجویان محترم دوره های مجازی دانشگاه صادر می‌شود. هزینه هر پرس غذا یک هزار تومان می‌باشد که شامل وعده‌های نهار و شام است. دانشجویان مرد به آقای خاکپور (ضلع شرقی رستوران پسران) و دانشجویان خانم به آقای رضازاده (پشت رستوران اساتید) مراجعه نمایند.