اخبار سايت

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر

 
Picture of * واحد خبر
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر
by * واحد خبر - Wednesday, 11 Bahman 1391, 3:26 PM
 

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر؛

مراحل اخذ پایان نامه به پیوست آمده است. دانشجویان منتخب پژوهش محور لازم است فرمهای مربوطه را پر کرده و به بخش آموزش مجازی رشته علوم کامپیوتر تحویل دهند.