اخبار سايت

برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱

 
Picture of * واحد خبر
برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱
by * واحد خبر - Monday, 23 Bahman 1391, 4:20 PM
 

برنامه کلاسی بهمن ماه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته مدیریت

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس درس کامپایلر پیشرفته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد)

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته علوم کامپیوتر

آغاز کلاسها: شنبه ۱۴ بهمن ماه