اخبار سايت

تسویه بدهی شهریه

 
Picture of * واحد خبر
تسویه بدهی شهریه
by * واحد خبر - Saturday, 12 Esfand 1391, 5:03 PM
 

قابل توجه دانشجویان دارای بدهی شهریه :

آخرین مهلت تسویه حساب شهریه تا تاریخ 91/12/15 میباشد.

در صورت عدم تسویه حساب، دروس ترم جاری حذف میگردد.