اخبار سايت

تسویه بدهی شهریه

 
عکس * واحد خبر
تسویه بدهی شهریه
از * واحد خبر در شنبه، 12 اسفند 1391، 5:03 عصر
 

قابل توجه دانشجویان دارای بدهی شهریه :

آخرین مهلت تسویه حساب شهریه تا تاریخ 91/12/15 میباشد.

در صورت عدم تسویه حساب، دروس ترم جاری حذف میگردد.