اخبار سايت

اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر

 
عکس * واحد خبر
اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر
از * واحد خبر در چهارشنبه، 16 اسفند 1391، 10:45 صبح
 

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری واحد سمینار رشته علوم کامپیوتر اخذ نمودند؛

به اطلاعیه پیوست مراجعه فرمایید.