اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه
از * واحد خبر در چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 5:14 عصر
 

قابل توجه دانشجویان مجازی پردیس

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه به صورت زیر می باشد:

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته مدیریت

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته حسابداری

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس درس سیستم عامل پیشرفته برای هر دو گرایش نرم افزار و معماری به صورت مشترک روز دوشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهد شد)

تاریخ شروع کلاسها: ۲۴ فروردین ماه