اخبار سايت

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲

 
Picture of * واحد خبر
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲
by * واحد خبر - Wednesday, 6 Shahrivar 1392, 2:30 PM
 

دانشجویان محترم جهت مشاهده تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲به فایل پیوست مراجعه نمایند.