اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه
از * واحد خبر در چهارشنبه، 26 تیر 1392، 1:15 عصر
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس با احتساب کلاسهای فوق العاده در تیر ماه به صورت زیر می باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)