اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه
از * واحد خبر در چهارشنبه، 26 تیر 1392، 1:17 عصر
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس ۲ (تکمیل ظرفیت) با احتساب کلاسهای فوق العاده  در تير ماه به صورت زیر می‌باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)