اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه

 
Picture of * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه
by * واحد خبر - Wednesday, 26 Tir 1392, 1:17 PM
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس ۲ (تکمیل ظرفیت) با احتساب کلاسهای فوق العاده  در تير ماه به صورت زیر می‌باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)