اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه
از * واحد خبر در چهارشنبه، 2 مرداد 1392، 10:32 صبح
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس با احتساب کلاسهای فوق العاده در مرداد ماه به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته مدیریت

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته حسابداری

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر


(توسط *مدیر فنی سیستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 2 مرداد 1392، 10:31 صبح بوده است)