اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه
از * واحد خبر در چهارشنبه، 2 مرداد 1392، 10:33 صبح
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس ۲ (تکمیل ظرفیت) با احتساب کلاسهای فوق العاده  در مرداد ماه به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته مدیریت

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته حسابداری

برنامه کلاسی مرداد دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

 

(توسط *مدیر فنی سیستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 31 تیر 1392، 3:14 عصر بوده است)