اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان

 
Picture of * واحد خبر
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان
by * واحد خبر - Sunday, 14 Mehr 1392, 2:41 PM
 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی کامپیوتر

اسامی دانشجویانی که با درخواست تغییر شیوه ایشان از آموزشی به "آموزشی/پژوهشی" موافقت شده است، به فایل پیوست اعلام می گردد.