اخبار سايت

عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی

 
عکس * واحد خبر
عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی
از * واحد خبر در سه‌شنبه، 23 مهر 1392، 10:13 صبح
 

بدین وسیله به اطلاع می رساند خبر طرح پویایی و سلامت که در سایت اصلی دانشگاه اطلاع رسانی شده، تنها مربوط به دانشجویان دوره های روزانه بوده و مختص دانشجویان مجازی نمی باشد.