اخبار سايت

تمدید سنوات تحصیلی

 
Picture of * واحد خبر
تمدید سنوات تحصیلی
by * واحد خبر - Tuesday, 7 Aban 1392, 2:22 PM
 


دانشجویانی که لازم است درخواست تمدید سنوات تحصیلی دهند و هنوز فرم مربوطه را به آموزش تحویل نداده اند، حداکثر تا چهارشنبه 15 آبان ماه فرم پیوست را تکمیل نموده و به واحد آموزش رشته خود ایمیل نموده یا به صورت حضوری تحویل دهند.