اخبار سايت

اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 
Picture of * مدير
اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات
by * مدير - Wednesday, 20 Azar 1392, 2:21 PM
 


قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناروری اطلاعت پردیس خودگردان الکترونیکی؛

بدین وسیله به اطلاع می رساند تنها دانشجویانی که واحد درسی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را در نیمسال اول 93-92 اخذ نموده اند، مجازند از اخذ واحد درسی مدیریت رفتار سازمانی (پیشنیاز) در نیمسال دوم 93-92 خودداری نمایند.