اخبار سايت

دفاع از پایان نامه در ترم جاری

 
عکس * مدير
دفاع از پایان نامه در ترم جاری
از * مدير در چهارشنبه، 27 آذر 1392، 12:11 عصر
 

به اطلاع دانشجویان پژوهش محور کلیه رشته ها می رساند چنانچه دانشجویی قصد دفاع از پایان نامه خود را در ترم جاری 1-93-92 دارد، جهت تحویل فرم تعیین داور تا دوشنبه مورخ 92/10/9 و فرم مجوز دفاع تا دوشنبه 92/10/16 مهلت دارند به آموزش مربوطه در دفتر دوره های مجازی مراجعه نمایند.
در غیر این صورت جهت تکمیل فرم تمدید سنوات کمیسیونی خود تا تاریخ 92/10/2 مهلت دارند به آموزش  دوره های مجازی مراجعه نمایند.