اخبار سايت

اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ

 
عکس اسلام ناظمي
اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ
از اسلام ناظمي در شنبه، 14 دی 1392، 6:19 عصر
 

نمرات اعلام شده تا روز چهارشنبه قابل تجدید نظر است.

تقاضای صرفا مربوط به نمره و بخش های نمرات قابل بررسی است

عصر روز چهارشنبه نمرات نهایی و در گلستان ثبت می گردد و قابل تغيير نخواهد بود