اخبار سايت

اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ

 
Picture of استاد آقاي دکتر ناظمي
اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ
by استاد آقاي دکتر ناظمي - Saturday, 14 Dey 1392, 6:19 PM
 

نمرات اعلام شده تا روز چهارشنبه قابل تجدید نظر است.

تقاضای صرفا مربوط به نمره و بخش های نمرات قابل بررسی است

عصر روز چهارشنبه نمرات نهایی و در گلستان ثبت می گردد و قابل تغيير نخواهد بود