اخبار سايت

اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ

 
عکس استاد آقاي دکتر ناظمي
اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ
از استاد آقاي دکتر ناظمي در شنبه، 14 دی 1392، 6:19 عصر
 

نمرات اعلام شده تا روز چهارشنبه قابل تجدید نظر است.

تقاضای صرفا مربوط به نمره و بخش های نمرات قابل بررسی است

عصر روز چهارشنبه نمرات نهایی و در گلستان ثبت می گردد و قابل تغيير نخواهد بود