اخبار سايت

نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان

 
عکس استاد آقاي دکتر ناظمي
نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان
از استاد آقاي دکتر ناظمي در پنج‌شنبه، 19 دی 1392، 7:57 عصر
 

نمرات نهایی درس پس بررسی تمام تقاضاها و رفع اشکلات در سیستم گلستان ثبت گردید.