اخبار سايت

نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان

 
عکس اسلام ناظمي
نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان
از اسلام ناظمي در پنج‌شنبه، 19 دی 1392، 7:57 عصر
 

نمرات نهایی درس پس بررسی تمام تقاضاها و رفع اشکلات در سیستم گلستان ثبت گردید.