اخبار سايت

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس)

 
Picture of * مدير
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس)
by * مدير - Tuesday, 8 Bahman 1392, 10:00 AM
 


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس)


دانشجویان محترمی که باید درس مدیریت رفتار سازمانی را اخذ نمایند، خواهشمند است درس مذکور را با کد درسی 10-732-17-20 انتخاب نمایند. همچنین افرادی که کد درسی 11-732-17-20 را اخذ نموده اند، موظف به حذف این درس می باشند.